Zapraszamy na kurs: Robotyka dla ojca i syna

 

 

Tego roku nie będziesz się nudzić. Będziesz uciekać ze szkoły, aby zmontować nowy zespół widzenia dla swojego robota albo wypróbować kolejny pomysł na oprogramowanie silników napędowych. Nic już nie będzie w stanie zatrzymać Cię w marszu ku spotkaniu ze Sztuczną Inteligencją. Nic już nie będzie takie samo ...

 

Więcej szczegółów: http://uo.uwb.edu.pl/nowosci/13-nowosci/266-robotyka-dla-ojca-i-syna.html

Pierwszy zjazd "Podlaskiej Akademii Liderów"

Pierwszy zjazd "Podlaskiej Akademii Liderów" za nami. Studenci uczestniczyli w warsztatach z negocjacji i mediacji.

Kolejny zjazd już 16-17 kwietnia! Nie możemy się doczekać! 

 

DSC 3178 resize

  

DSC 3179 resize

 

DSC 3185 resize

 

DSC 3191 resize

 

 

Emotikon wink

Życzenia wielkanocne

zycz

Podlaska Akademia Liderów

Już w najbliższy weekend 2-3 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się projekt „Podlaska Akademia Liderów” skierowany do studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

To cykl darmowych szkoleń dotyczących m.in. przywództwa, budowania zespołu, mediacji i negocjacji.  Są to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i umiejętności, które powinien posiadać każdy Lider.

To co wyróżnia Podlaską Akademię Liderów z grona wielu podobnych projektów to jej interdyscyplinarny charakter, który znacząco wykroczy poza ramy akademickiego programu nauczania, pozwalając jednocześnie młodym ludziom na poszerzenie swojej wiedzy oraz samodoskonalenie.

Zajęcia będą odbywały się w Budynku Kampusu UwB.

Planowane zajęcia obejmują 8-10 spotkań w okresie 2-3 miesięcy, z czego jedno ze spotkań będzie spotkaniem 2 dniowym, wyjazdowym.

Więcej szczegółów oraz regulamin rekrutacji na: www.instytutsuwerennosci.pl oraz www.uo.uwb.edu.pl

Organizatorami Podlaskiej Akademii Liderów są: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu w Białymstoku oraz Fundacja Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej.

Projekt  finansuje:  Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im Stefana Bryły (Santander Universidades). 

 

 

Podlaska Akademia Liderów

PODLASKA AKADEMIA LIDERÓW

Podlaska Akademia liderów jest projektem umożliwiającym poszerzenie wiedzy studentów w zakresie budowy zespołu i negocjacji oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych i umiejętności, które powinien posiadać każdy Lider.

Projekt będzie polegał na cyklu szkoleń, który podzielony zostanie na dwa bloki. Pierwszy z zakresu mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania sporów i technik umiejętności negocjacyjnych, drugi poświęcony budowie i pracy w zespole, strategicznej analizie, wyszukiwaniu i weryfikacji informacji oraz podejmowaniu decyzji.

Projekt będzie realizowany w wymiarze 8-10 spotkań w okresie 3-4 miesięcy z czego jedno ze spotkań będzie spotkaniem 2 dniowym wyjazdowym. To co wyróżnia Podlaską Akademię Liderów z grona wielu podobnych projektów to jej interdyscyplinarny charakter, który znacząco wykroczy poza ramy akademickiego programu nauczania, pozwalając jednocześnie młodym ludziom na poszerzenie swojej wiedzy oraz samodoskonalenie. Mediacja jest obecnie prężnie rozwijającą się dziedziną prawa, która co raz częściej zalecana jest jako sposób rozwiązywania problemów. Jednocześnie jest to praktyczna umiejętność, którą powinna posiadać osoba aspirująca w przyszłości do miana lidera. Wiedza, którą posiądzie uczestnik Akademii ułatwi mu w przyszłości pracę w zespole, umiejętność zarządzania projektem, pozwoli mu jednocześnie rozwiązywać konflikty już na samym ich początku. Jednak to nie są jedyne plusy, które studentom oferuje projekt. Praktyczne szkolenia przygotują go nie tylko do rozwiązywania problemów. Uczestnik  naszych szkoleń nauczy się także jak negocjować dogodne warunki umów, dla niego, czy jego organizacji oraz jak przygotować się do takich rozmów. Jednocześnie w ramach naszych spotkań dowie się jak zbudować zespół i sprawnie nim zarządzać.

Podlaska Akademia Liderów przeznaczona jest dla ludzi młodych, którzy aspirują do miana liderów, dlatego oprócz wyżej wymienionych umiejętności, uczestnicy nauczą się również w jaki sposób wyszukiwać, selekcjonować i weryfikować informacje, jak analizować dane i trafnie definiować problemy. Dodatkowo zmierzą się z problemem jakim jest niedobór danych, posiądą wiedzę, która umożliwi im zdefiniować problem i podjąć trafną decyzję. Wszystkie te umiejętności nabyte w trakcie owych szkoleń sprawią, że absolwenci naszej Akademii staną się prawdziwymi liderami. Uczestnicy Projektu odbędą również w ramach Akademii zajęcia ze Sztuki wystąpień publicznych oraz PR w aktywności Lidera. Podczas tych zajęć zostanie nakręcony film promujący cały Projekt.

Dodatkowo, na koniec Projektu zostanie opracowana publikacja w formie folderu podsumowująca Projekt – prezentująca rezultaty oraz sylwetki Uczestników. 


PROGRAM „PODLASKIEJ AKADEMII LIDERÓW”

1. „Przywództwo”

Cele:   

 • wprowadzenie modelu kompetencji przywódczych oraz narzędzi umożliwiających ich indywidualny, osobisty rozwój,
 • przeprowadzenie indywidualnych sesji rozwojowych, zaplanowanie 1miesięcznego cyklu rozwojowego w oparciu o indywidualnie określony plan
 • nauczenie uczestników nawyku rozwoju kompetencji przywódczych.

Trener:

Marcin Chludziński- Prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Jest absolwentem Centrum Rozwoju Regionalnego i Lokalnego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ma doświadczenie menedżerskie w branży doradczej oraz nadzorze korporacyjnym.

Od 2004 roku związany z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu, a od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Kierował również pracami think tanku gospodarczo-regulacyjnego Fundacji Republikańskiej. Współpracował w charakterze wykładowcy między innymi z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz Uczelnią Łazarskiego.
Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PZU SA.

2. „Mediacje i negocjacje oraz rozwiązywania sporów i technik i umiejętności negocjacyjnych”

Cele:  

 • Rozwijanie umiejętności łagodzenia konfliktów za pomocą technik werbalnych i niewerbalnych
 • Ćwiczenie wybranych technik mediacyjnych
 • Poznanie drogi do budowania rozwiązań win-win
 • Kształtowanie postaw i nastawień na poszukiwanie rozwiązań.
 • Umiejętność definiowania „problemu”
 • Zamiana problemu na cel.
 • Opanowanie praktycznych narzędzi kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających na efektywne kierowanie rozmową
 • Budowanie świadomości własnej osobistej odpowiedzialności za współtworzenie atmosfery współpracy i kultury porozumienia
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających w prosty sposób ocenić rzeczywistą sytuację rozmowy i znaleźć rozwiązanie

Trener:

Dariusz Wawrzeniecki: Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista, facylitator, moderator, trener rozwoju osobistego, praktyk w obszarach: selekcja, rekrutacja, ocena i rozwój kadry menedżerskiej.

W ramach projektów rozwojowych dla kadry menedżerskiej (obok pracy indywidualnej, prowadzi specjalistyczne warsztaty podnoszące w trwały sposób indywidualną i grupową skuteczność działania zespołów zarządzających oraz stopień rozumienia procesów ludzkich w organizacjach. Specjalizuje się w budowie systemów kompetencyjnych wykorzystywanych przy rekrutacji, selekcji, ocenie i rozwoju pracowników w oparciu o Behavioral Event Interview (BEI) oraz Assessment Center.

Prowadzi również szkolenia, wykłady, warsztaty w zakresie umiejętności osobistych (w tym warsztaty Train the Trainer dla trenerów wewnętrznych), inteligencji emocjonalnej, zarządzania sobą, zarządzania konfliktem oraz negocjacji, mediacji, komunikacji, obsługi klienta, technik sprzedaży.

Posiada międzynarodowe doświadczenie. Uczestniczył w projektach m.in. dla: Anpharm, Atlas, Aventis, Bayer Schering Pharma, Bank Pocztowy, BRE Bank, Carlsberg-Okocim, Energa, Gaspol, GlaxoSmithKline, Generali, International Paper Kwidzyn, Grupa LOTOS, Netia, NOKIA, OLPP, PZU, TPSA, TVP, Wirtualna Polska.