Nowy kurs w ofercie UO UwB

Zachęcamy do zapisania się na kurs Przedsiębiorca pracodawcą - praktyczne aspekty stosowania i wykładni prawa pracy.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z ostatnimi zmianami prawa pracy i aspektami prawnymi aktualnych wyzwań w obszarze zatrudnienia. Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa pracy w odniesieniu do zakresu, w tym dotyczących zawierania umów terminowych i zatrudniania cudzoziemców.