Misja

Zapewnienie różnorodnej oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom mieszkańców naszego regionu.

Stworzenie oferty edukacji pozaformalnej odpowiadającej zmieniającej się rzeczywistości i potrzebom ludzi bez względu na ich wiek, płeć, wyznanie i poglądy.

Usunięcie barier dostępu do edukacji oraz udostępnienie możliwości zdobywania wiedzy wszystkim zainteresowanym poprzez elastyczne formy kształcenia.

Misja będzie realizowana poprzez:

  • dostęp do edukacji dla wszystkich chętnych,
  • ofertę edukacyjną skierowaną do szerokiej grupy odbiorczej bez względu na posiadane wykształcenie,
  • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności z wybranych dziedzin,
  • zapewnienie edukacji na jak najwyższym poziomie gwarantowanej przez kadrę akademicką, wybitnych specjalistów, praktyków,
  • możliwość wyboru różnych form kształcenia tradycyjnych oraz nowoczesnych (wykłady, warsztaty, konwersatoria, e-learning, itp.),
  • umożliwienie otrzymania potwierdzenia zdobytej wiedzy, kwalifikacji (certyfikat, dyplom).