Nowości

Daty
Kurs:  
Kod Tytuł kursu Cena
27/SO Konflikty intra i interpsychiczne w różnych fazach związku partnerskiego  Nowy 299,00 PLN za kurs
40/MI Jak pomóc dziecku w uczeniu się matematyki?  Nowy 190,00 PLN za kurs
26/JO Kurs przygotowawczy do egzaminu biznesowego BEC Higher  Nowy 1100,00 PLN za kurs
27/JO Kurs przygotowawczy do egzaminu biznesowego BEC Vantage  Nowy 1100,00 PLN za kurs
28/JO Konwersacje ‘O biznesie i polityce’ – poziom B2/C1  Nowy 350,00 PLN za kurs
29/SO Rola personal brandingu w zawodzie trenera  Nowy 150,00 PLN za kurs
41/MI Podstawy programowania w języku C oraz środowisku systemu operacyjnego Linux  Nowy 440,00 PLN za kurs
1/DM Biblioterapia w wychowaniu dziecka – kurs podstawowy  Nowy 190,00 PLN za kurs
2/DM Literatura dla dzieci i młodzieży – historia, współczesność, perspektywy rozwoju  Nowy 290,00 PLN za kurs
3/DM Pisarze dla dzieci i młodzieży na Podlasiu  Nowy 250,00 PLN za kurs
30/SO Akademia umiejętności menadżerskich  Nowy 890,00 PLN za kurs
31/SO Kurs skutecznego przywództwa  Nowy 1250,00 PLN za kurs
4/EZ Kierowanie zespołem  Nowy 180,00 PLN za kurs
5/EZ Podstawy rachunkowości  Nowy 340,00 PLN za kurs
6/EZ Analiza ekonomiczna  Nowy 340,00 PLN za kurs
7/EZ Public Relations  Nowy 340,00 PLN za kurs
8/EZ Innowacyjny samorząd terytorialny  Nowy 150,00 PLN za kurs
9/EZ Komunikacja marketingowa  Nowy 200,00 PLN za kurs
10/EZ Podstawy przedsiębiorczości dla każdego  Nowy 240,00 PLN za kurs
11/EZ Współpraca w grupie  Nowy 240,00 PLN za kurs
12/EZ Poradnik rozwiązywania konfliktów  Nowy 180,00 PLN za kurs
13/EZ Weksel dla opornych  Nowy 180,00 PLN za kurs
14/EZ Kredyt dla opornych (Jak skutecznie ominąć "pułapki")  Nowy 180,00 PLN za kurs
15/EZ Skąd wziąć pieniądze na swój pierwszy biznes i jak na tym zarobić  Nowy 180,00 PLN za kurs
16/EZ Basics Economics for Beginners  Nowy 340,00 PLN za kurs
17/EZ Fundusze unijne w sektorze publicznym  Nowy 240,00 PLN za kurs
18/EZ Celna i spedycyjna obsługa międzynarodowego obrotu towarowego  Nowy 1300,00 PLN za kurs
19/EZ Wtórny rynek kapitałowy  Nowy 260,00 PLN za kurs
33/PR Dostępność Funduszy Unii Europejskiej 2014 - 2020 dla osób z niepełnosprawnościami  Nowy 150,00 PLN za kurs
34/PR Przedsiębiorca pracodawcą - praktyczne aspekty stosowania i wykładni prawa pracy  Nowy 350,00 PLN za kurs
42/MI Robotyka dla ojca i syna  Nowy 200,00 PLN