Jak pomóc dziecku w uczeniu się matematyki?

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. sierpień 2015
Kod:
40/MI
Odsłon:
6757
Cena:
190,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Barbara Dudel

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 15 h (3 h wykładu i 12 h warsztatów)

Założenia i cele ogólne kursu         

Celem kursu jest przybliżenie możliwości wspierania dziecka w uczeniu się matematyki. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące podstawowych kwestii organizacji pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym, sposobów pomocy dziecku podczas rozwiązywania problemów matematycznych.

Do kogo skierowany jest kurs         

Osoby zainteresowane pomocą uczniom klas 1-3 szkoły podstawowej w uczeniu się matematyki.

Program kursu    

Tematyka wykładów: matematyka jako dyscyplina nauki i wynikające z tego dyspozycje dla organizacji procesu uczenia się. Różne podejścia do nauczania matematyki w klasach 1-3.

Tematyka warsztatów :

1. Co trzeba (można) wiedzieć o dziecku chcąc mu pomóc w pokonywaniu trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych?

2. Zadania matematyczne – ich rodzaje i wynikające z tego konsekwencje dla pracy z dzieckiem. Jak (nie)pomagać dziecku w rozwiązywaniu matematycznego zadania z treścią?

3. Kompetencje matematyczne ucznia ≠ umiejętności rachunkowe.

4. Jak rozwijać zainteresowania geometrią?

5. Trudności w uczeniu się matematyki - ich przyczyny oraz sposoby pokonywania.

6. Jak można odkrywać matematykę? O związku matematyki z życiem codziennym a życia z matematyką.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu            

Uczestnicy zapoznają się z teoretycznymi podstawami oraz metodycznymi wskazaniami dotyczącymi edukacji matematycznej w klasach I-III szkoły podstawowej. Nabędą umiejętność pomagania dzieciom w pokonywaniu trudności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i przełamywaniu niechęci do uczenia się matematyki.

Warunki ukończenia kursu             

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na zajęciach oraz aktywny udział.


Rezerwuj kurs: Jak pomóc dziecku w uczeniu się matematyki?

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola