Podstawy programowania w języku C oraz środowisku systemu operacyjnego Linux

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. sierpień 2015
Kod:
41/MI
Odsłon:
2320
Cena:
440,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr inż. Łukasz Świerczewski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 45 h (15 h wykładów + 30 h laboratoriów)

Założenia i cele ogólne kursu

Program kursu bazuje głównie na przedmiocie „Podstawy programowania”, nauczanym najczęściej na pierwszym semestrze kierunków informatycznych. Program został rozszerzony o wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux oraz wykorzystanie bibliotek GNU GMP i MPFR. Nie jest wymagana żadna specjalistyczna wiedza początkowa. Celem kursu jest nauczenie programowania w języku C oraz środowisku systemu operacyjnego Linux.

Do kogo skierowany jest kurs

Kurs skierowany jest do osób rozpoczynających studia na kierunku Informatyka lub kierunkach pokrewnych (np. Automatyka i Robotyka) oraz innych osób chcących uzyskać podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie programowania w języku C.

Program kursu

 • Pojęcia podstawowe: kod, kompilacja, program. Przykłady elementarnych programów.
 • Wprowadzenie do systemu operacyjnego Linux – konsola.
 • Deklaracja zmiennych. Typy wbudowane oraz operatory. Wyrażenia arytmetyczne i logiczne.
 • Operacje wejścia/wyjścia. Instrukcja warunkowa oraz wyboru.
 • Pętle typu „for”, „while” oraz „do while”.
 • Tablice jedno oraz wielowymiarowe – deklarowanie, inicjowanie, przetwarzanie.
 • Wskaźniki.
 • Funkcje – sposób ich wywoływania i przekazywania parametrów. Zwracanie informacji.
 • Strukturalizacja kodu.
 • Typ strukturalny – definicja, odwoływanie się do określonych pól w strukturze. Tablice struktur.
 • Operacje na plikach binarnych oraz tekstowych.
 • Arytmetyka liczb całkowitych dużej precyzji zaimplementowana w bibliotece GNU GMP.
 • Arytmetyka liczb zmiennoprzecinkowych dużej precyzji zaimplementowana w bibliotece MPFR.
 • Automatyzująca procesu kompilacji programów za pomocą plików Makefile.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności odnośnie programowania w języku C (zarówno z poziomu systemu operacyjnego Windows, jak i konsoli Linux) oraz możliwości stosowania bibliotek GNU GMP i MPFR.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie na podstawie frekwencji.

 


Rezerwuj kurs: Podstawy programowania w języku C oraz środowisku systemu operacyjnego Linux

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola