dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwBKod Tytuł kursu
17/EZ Fundusze unijne w sektorze publicznym