Opłaty

Uczestnik kursu po uzyskaniu informacji o utworzeniu się danej grupy zobowiązany jest do dokonania opłaty za kurs w terminie wskazanym przez Biuro Uniwersytetu Otwartego UwB. 

Opłatę za kurs należy uiścić na konto bankowe o numerze:

94 1160 2202 0000 0002 5629 4452

podając w tytule przelewu imię, nazwisko Uczestnika oraz kod kursu.

 

Dane do przelewu:

Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok