• Strefa biologii i chemii
  Strefa biologii
  i chemii

Chemia w fotografii historycznej

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
2/BCH
Odsłon:
5379
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Aneta Petelska / mgr Andrzej Górski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

 • przedstawienie istoty zjawiska fotochemicznej rejestracji obrazu leżącej u podstaw późniejszego 150 letniego rozwoju fotografii analogowej;
 • zrozumienie poprzez rekonstrukcję specyfiki portretu fotograficznego z II połowy XIX wieku. Poznanie fenomenu wynikającego z jednej strony z uwarunkowań procesu kolodionowego, z drugiej zaś z estetyki będącej efektem długich czasów naświetlania - dających efekty zupełnie odmienne od współczesnej fotografii migawkowej;
 • poznanie wybranych technik uznawanych w fotografii za "szlachetne", których złoty okres nastąpił w latach 1900-1930, a renesans jest obserwowany współcześnie.

Program kursu

Obejmuje praktyczną rekonstrukcję najważniejszych historycznych procesów fotograficznych XIX wieku:

 1. Talbotypia i papier solny -  pierwsze procesy fotograficzne wykorzystujące właściwości fotochemiczne soli srebra (chlorku srebra). Uczestnicy kursu sporządzą światłoczułe papiery na których metodą stykową zostaną wykonane odbitki.
 2. Mokry proces kolodionowy - najnowocześniejszy proces fotograficzny II połowy XIX wieku. Uczestnicy kursu sporządzą roztwory robocze do realizacji procesu (kolodium jodowane, roztwór azotanu srebra, wywoływacz żelazowy) oraz wykonają serię zdjęć na szkle zarówno w atelier jak i w warunkach terenowych.
 3. Wybrane techniki szlachetne (kalitypia lub platynotypia) - techniki fotochemiczne pozwalające stworzyć obraz pozytywowy o skali tonalnej niemożliwej do uzyskania za pomocą techniki cyfrowej. Uczestnicy z wykonanych na wcześniejszych etapach kursu negatywów sporządzą odbitki.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Powtórzenie przez uczestników kursu drogi dawnych mistrzów obiektywu pozwoli:

1. Zrozumieć chemiczne podstawy zapisu obrazu rzutowanego przez obiektyw aparatu fotograficznego;

 • elementy wspólne z medium cyfrowym (zjawisko kumulacji energii, wspólne zasady kadrowania) pozwolą uczestnikom lepiej zrozumieć działanie współczesnych aparatów;
 • elementy odmienne (tj. bardzo niska światłoczułość materiału, mała głębia ostrości, wysoki koszt jednostkowy zdjęcia) pozwolą uczestnikom wybierać medium właściwe do zamierzonych efektów estetycznych.

2. Zdobyć umiejętność wykonywania fotografii w złożonym procesie (obejmującym sporządzenie materiału fotochemicznego, pracę aparatem wielkoformatowym i wywołanie zdjęć). Rozciągnięcie procesu, który obecnie jest zogniskowany wokół "naciśnięcia spustu" na szereg żmudnych etapów, ma na celu wzbudzenie u słuchacza refleksji związanej z estetyką i treścią obrazu fotograficznego.

3. Kontakt z procesami zapewniającymi ponad 100 letnią trwałość obrazu fotograficznego ma na celu stymulację uczestników kursu do podjęcia działań zapewniających bezpieczeństwo ich zdjęć (także w aspekcie danych cyfrowych)

Warunki ukończenia kursu

Obecność oraz wykonanie odbitki wybraną metodą historyczną.

 


Rezerwuj kurs: Chemia w fotografii historycznej

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola