• Strefa biologii i chemii
  Strefa biologii
  i chemii

Chemia dla maturzystów

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
4/MA
Odsłon:
5391
Cena:
299,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Ewa Cieszyńska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 36

Założenia i cele ogólne kursu

- Kurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych swoimi korzeniami, od uczniów szkół średnich po seniorów;
- Kurs jest prowadzony w formie wykładowo-warsztatowej.

Kurs przygotowawczy do matury. Celem kursu jest powtórzenie i utrwalenie wiedzy zdobytej w liceum oraz rozwinięcie praktycznych  umiejętności przy wypełnianiu arkuszy maturalnych z chemii.

Program kursu

Blok I  (12 godzin)

 1. Budowa atomu i cząsteczki, układ okresowy.
 2. Systematyka związków nieorganicznych.
 3. Stechiometria, stężenia, rozpuszczalność.
 4. Arkusze maturalne.

Blok II  (12 godzin)

 1. Reakcje w roztworach wodnych.
 2. Kinetyka i termochemia.
 3. Reakcje redoks, elektrochemia.
 4. Arkusze maturalne:
  • Węglowodory
  • Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów
  • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów

Blok III (12 godzin)

Arkusze maturalne.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu będą posiadać wiedzę na poziomie rozszerzonym z chemii ogólnej (blok I), chemii fizycznej (blok II) oraz chemii organicznej (blok III) oraz nabędą umiejętności wypełniania testów maturalnych.

Warunki ukończenia kursu

Prawidłowe wypełnienie przykładowego arkusza maturalnego z chemii.


Rezerwuj kurs: Chemia dla maturzystów

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola