• Strefa biologii i chemii
    Strefa biologii
    i chemii

Nanonośniki leków i materiału biologicznego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
6/BCH
Odsłon:
5499
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Szymon Sękowski

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15 

Założenia i cele ogólne kursu

Celem wykładu jest omówienie nanocząsteczek, które mogą zostać wykorzystane jako nanonośniki leków i materiału biologicznego. Zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu nano-biotechnologii, nanoinżynierii i nanomedycyny.

Program kursu

Kurs składa się z 7 wykładów po 2 godziny w ramach których zostaną poruszone następujące zagadnienia: wprowadzenie do nanocząsteczek, nanocząsteczki jako przenośniki leków, nanocząsteczki jako transportery materiału biologicznego.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze po odbyciu kursu zdobędą wiedzę na temat nowych i innowacyjnych sposobów transportowania leków oraz zapoznają się z współczesnymi nurtami rozwoju nauk z zakresu biologii molekularnej i nanomedycyny.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach.


Rezerwuj kurs: Nanonośniki leków i materiału biologicznego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola