• Strefa biologii i chemii
    Strefa biologii
    i chemii

Ogrody ekologiczne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
7/BCH
Odsłon:
5125

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu

Uświadomienie roli utrzymywania bioróżnorodności środowiska w życiu człowieka. Zapoznanie z zasadami i wartościami ogrodów ekologicznych.  

Program kursu

  1. Tradycyjne ogródki wiejskie.
  2. Ogrody ekologiczne w zachowaniu różnorodności biologicznej.
  3. Rośliny użytkowe i ozdobne w ogrodzie ekologicznym.
  4. Kwietna łąka jako alternatywa dla trawnika.
  5. Pielęgnacja roślin w ogrodzie ekologicznym.
  6. Pożądani mieszkańcy ogrodów (motyle, owady zapylające, ptaki, płazy).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza na temat składu i funkcjonowania ogrodów ekologicznych oraz nabycie umiejętności ich kształtowania i prowadzenia.

Warunki ukończenia kursu

Samodzielnie przygotowany projekt ogrodu.


Rezerwuj kurs: Ogrody ekologiczne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola