• Strefa biologii i chemii
    Strefa biologii
    i chemii

Spektroskopia dla olimpijczyków

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
16. marzec 2015
Kod:
1/BCH
Odsłon:
5223
Cena:
105,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Leszek Siergiejczyk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 12

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs zapoznaje uczestników z podstawami teoretycznymi metod spektroskopowych  (NMR, IR, MS), interpretacją uzyskanych za ich pomocą widm oraz z praktycznymi zastosowaniami tych technik spektroskopowych do identyfikacji i określania struktury związków chemicznych.

Program kursu

1. Ogólne podstawy technik spektroskopowych – natura i właściwości promieniowania elektromagnetycznego, kwantowo-mechaniczny opis cząsteczek, przejścia spektroskopowe.

2. Spektroskopia w podczerwieni (IR) - drgania aktywne w podczerwieni, częstości grupowe,  charakterystyczne zakresy "odcisku palca"

3-5. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) - podstawy fizykochemiczne zjawiska NMR, elementy widma NMR, chemiczna i magnetyczna równoważność, przesunięcie chemiczne, integracja sygnałów, podstawowe typy sprzężeń spinowo-spinowych, efekt Overhausera, NMR innych jąder atomowych (N, F, P), dwuwymiarowe widma korelacyjne.

6. Spektroskopia masowa (MS) - metody jonizacji próbek w spektrometrii MS, wpływ metody jonizacji na wygląd widma MS, wpływ budowy związków na fragmentację.

7-10. Przykłady identyfikacji i ustalenia struktury związków chemicznych ilustrujące kompleksowe wykorzystanie informacji uzyskanych z widm  IR, NMR i MS.

11-12. Przykładowe zagadnienia dotyczące metod spektroskopowych występujące w zadaniach Olimpiady Chemicznej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę teoretyczną na temat podstawowych technik spektroskopowych (IR, NMR, MS), będą potrafili zinterpretować zarejestrowane za ich pomocą widma i na ich podstawie ustalić strukturę rozpatrywanego związku chemicznego.

Warunki ukończenia kursu


Rezerwuj kurs: Spektroskopia dla olimpijczyków

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola