Przedszkolaki to super dziewczyny i chłopaki- wędrówka z Kicusiem Gacusiem po Przedszkolandii

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
26/PiP
Odsłon:
11124
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Agnieszka Sołbut

Opis

Liczba godzin dydaktycznych:  6

Założenia i cele ogólne kursu         

Wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w życiu przedszkolnym.

Pokonywanie barier w nawiązywaniu nowych kontaktów.

Kształtowanie postawy otwartości.

Samopoznanie uczestników, mocnych i słabych stron.

Do kogo skierowany jest kurs         

Dzieci w wieku przedszkolnym.

Program kursu    

1.Spotkanie z bajką terapeutyczną –„Kicuś Gacuś w Przedszkolandii” autorstwa Agnieszki Sołbut

2. Przedszkolaki to super dziewczyny i chłopaki.

-Moje wymarzone przedszkole

-Przedszkole a moje lęki, złości

-Przedszkole i Ja.

3.Znam siebie i moje przedszkole- zaproszę tam Kubę, Zosię i Tolę…

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu            

Kontakt z nową grupą uczestników ułatwi w przyszłości inicjowanie kontaktów wewnątrzgrupowych.

Dzieci uczestniczące w spotkaniach- warsztatach pokonają swoje ewentualne obawy wynikające z kontaktu z nieznaną dotąd grupą przedszkolną.

Samopoznanie i integracja wewnątrzgrupowa.

Warunki ukończenia kursu             

Aktywny udział w spotkaniu warsztatowym.


Rezerwuj kurs: Przedszkolaki to super dziewczyny i chłopaki- wędrówka z Kicusiem Gacusiem po Przedszkolandii

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola