Biblioterapia w wychowaniu dziecka – kurs podstawowy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. sierpień 2015
Kod:
1/DM
Odsłon:
4857
Cena:
190,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Nosek

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 15

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę biblioterapii dzieci jako techniki terapeutycznego oddziaływania poprzez tekst oraz wykorzystania jej w pracy pedagogicznej i wychowawczej.

Do kogo skierowany jest kurs

Kurs kierowany jest do osób dorosłych, a w szczególności do wychowawców, nauczycieli i rodziców.

Program kursu

  1. Biblioterapia – geneza, historia, współczesny stan badań.
  2. Wykorzystanie literatury pięknej w biblioterapii dzieci – bajkoterapia.
  3. Współczesne problemy dzieci i młodzieży a literatura piękna.
  4. Listy lektur terapeutycznych.
  5. Interpretacja wybranych utworów pod kątem walorów terapeutycznych.
  6. Typy bajek terapeutycznych.
  7. Ćwiczenia w redagowaniu bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych i psychoterapeutycznych.
  8. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z problematyką biblioterapii dzieci oraz sposobami jej zastosowania w praktyce; nauczą się dobierania odpowiednich tekstów wykorzystywanych w biblioterapii, a także tworzenia bajek terapeutycznych według ustalonych schematów, wzorców.

Warunki ukończenia kursu

Aktywna obecność na zajęciach (min. 80% obecności). Praca pisemna (zredagowanie bajki terapeutycznej).

 


Rezerwuj kurs: Biblioterapia w wychowaniu dziecka – kurs podstawowy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola