Literatura dla dzieci i młodzieży – historia, współczesność, perspektywy rozwoju

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. sierpień 2015
Kod:
2/DM
Odsłon:
5029
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Nosek

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 30 (20 godz. stacjonarnie, 10 on-line na platformie blackboard learn)

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest zapoznanie ze specyfiką literatury dziecięcej i młodzieżowej, wskazanie różnych rodzajów i gatunków literackich, prześledzenie ewolucji tejże literatury, omówienie najważniejszych utworów, z położeniem nacisku na ich współczesną recepcję, wskazanie najnowszych tendencji, trendów, czy mód literackich i czytelniczych w zakresie literatury dziecięcej i młodzieżowej, zapoznanie kursantów z regionalną twórczością dla młodego odbiorcy.

Do kogo skierowany jest kurs

Kurs kierowany jest w szczególności do osób dorosłych, które pragną poszerzyć swą wiedzę i kompetencje w zakresie literatury dla dzieci i młodzieży.

Program kursu 

  1. Historia dziecka i dzieciństwa.
  2. Wyznaczniki literatury dla dzieci i młodzieży.
  3. Historia i recepcja literatury dla młodego odbiorcy.
  4. Poradnictwo i cenzura obyczajowa w zakresie książki dziecięcej.
  5. Krytyka literatury dla dzieci i młodzieży.
  6.  Rodzaje, gatunki literatury dla dzieci.
  7. Najnowsze tendencje, trendy czy mody czytelnicze w zakresie literatury dla młodego odbiorcy.
  8. Pisarze dla dzieci i młodzieży na Podlasiu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu poszerzą swą wiedzę na temat literatury dla dzieci i młodzieży, zarówno dawnej, jak i współczesnej; będą mieli również okazję podnieść swe kompetencje w zakresie upowszechniania czytelnictwa literatury pięknej oraz kształtowania wysokiego poziomu kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo w zajęciach (minimum 80% obecności), trzy krótkie prace pisemne.

 


Rezerwuj kurs: Literatura dla dzieci i młodzieży – historia, współczesność, perspektywy rozwoju

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola