Pisarze dla dzieci i młodzieży na Podlasiu

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
6. sierpień 2015
Kod:
3/DM
Odsłon:
4934
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Anna Nosek

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 20h

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu jest wprowadzenie w problematykę literatury regionalnej dla dzieci i młodzieży.

Do kogo skierowany jest kurs

Osoby dorosłe, które pragną poszerzyć swą wiedzę na temat pisarzy i twórczości literackiej w regionie.

Program kursu 

  1. Literatura dla dzieci i młodzieży na Podlasiu – historia i współczesność.
  2. Współcześni twórcy – przegląd.
  3. Wybrane formy i gatunki twórczości (kołysanki, bajki, bajeczki, piosenki, wywracanki, wiersze logopedyczne i ortograficzne, wierszowane kawały dla dzieci; komiksy; opowiadania i powieści dla młodzieży).
  4.  Wybrane tematy i motywy twórczości.
  5. Problematyka regionalna (obraz Podlasia) we współczesnej literaturze dla dzieci.
  6. Legendy Podlasia.
  7. Współpraca placówek kulturalnych, szkół i bibliotek województwa podlaskiego z pisarzami regionu.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Kurs zapewnia zdobycie wiedzy na temat pisarzy oraz twórczości dla dzieci i młodzieży w regionie (na Podlasiu); kształtuje umiejętność analizy i interpretacji tekstów przeznaczonych dla młodego odbiorcy; promuje postawę otwarcia na zgłębianie i upowszechnianie wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego swojego miasta oraz regionu.

Warunki ukończenia kursu

Aktywna obecność na zajęciach (min. 80% obecności).

 


Rezerwuj kurs: Pisarze dla dzieci i młodzieży na Podlasiu

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola