• Strefa ekonomii i zarządzania
  Strefa ekonomii
  i zarządzania

System f-k Symfonia

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. październik 2015
Kod:
1/EZ
Odsłon:
6444
Cena:
260,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Łukasz Siemieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

Założeniem kursu jest poznanie zasad funkcjonowania systemu finansowo-księgowego SYMFONIA jak również zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z zastosowaniem w systemu SYMFONIA praktyce. Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi funkcjami systemu  finansowo-księgowego SYMFONIA.

Program kursu 

 1. Wprowadzenie do zagadnień systemów finansowo-księgowych.
 2. Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA.
 3. Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA.
 4. Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek i słowników systemu SYMFONIA.
 5. Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA.
 6. Podłączanie kont do układu bilansu oraz układu rachunku zysków i strat.
 7. Rejestracja zdarzeń dotyczących dokumentów magazynowych w systemie SYMFONIA.
 8. Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA.
 9. Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA.
 10. Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze w ramach kursu zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania systemu finansowo-księgowego SYMFONIA, nabywają umiejętność posługiwania się typowymi funkcjami w ramach konkretnych modułów systemów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemu SYMFONIA. Osiągają następujące efekty uczenia:

 • zdobywają wiedzę dotyczącą podstawowych funkcji systemu finansowo księgowego;
 • zakładania nowej firmy w systemie;
 • wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu;
 • przygotowania i wprowadzenia zakładowego planu kont w systemie;
 • dekretowania operacji gospodarczych w systemie;
 • rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k;
 • raportowania i analizowania zgromadzonych danych.

Słuchacze potrafią uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie kursu na podstawie egzaminu w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.


Rezerwuj kurs: System f-k Symfonia

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola