• Strefa ekonomii i zarządzania
  Strefa ekonomii
  i zarządzania

Dotacje na start dla nowych firm

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. październik 2015
Kod:
2/EZ
Odsłon:
5429
Cena:
260,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Łukasz Siemieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

Założeniem kursu jest poznanie możliwości ubiegania się o datacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej jak również zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z aplikowaniem się do poszczególnych projektów umożliwiających zdobycie środków na rozpoczęcie działalności.

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z poszczególnymi wnioskami oraz zdobycie umiejętności wypełniania wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej.

Program kursu 

 1. Podstawowe informacje na temat programów dotyczących dotacji.
 2. Dotacje z Unii Europejskiej oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
 3. Fundusze Seed Capital oraz Venture Capital.
 4. Aniołowie Biznesu – zasady aplikowania się.
 5. Biznesplan – rola w aplikowaniu się o datacje, przygotowywanie przykładowego biznesplanu.
 6. StartUp – alternatywa względem zwykłej działalności gospodarczej.
 7. Rola instytucji otoczenia biznesu we wsparciu młodych przedsiębiorców.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze:

 • zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu wsparcia finansowego dla młodych przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, zdobywają umiejętność aplikowania się do poszczególnym programów dotyczących dotacji;
 • zdobywają wiedzę nt. zakresu pomocy ze strony instytucji otoczenia biznesu;
 • słuchacze zdobywają umiejętność wypełniania wniosków o dotację;
 • słuchacze potrafią uzupełniać wnioski i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie kursu na podstawie egzaminu w formie pisemnej sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć.


Rezerwuj kurs: Dotacje na start dla nowych firm

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola