• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Innowacyjny samorząd terytorialny

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
8/EZ
Odsłon:
5077
Cena:
150,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Joanna Prystrom

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 8

Założenia i cele ogólne kursu

Zapoznanie słuchacza z istota innowacji i rolą, jaką odgrywają w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

Program kursu

1. Istota innowacji we współczesnej gospodarce samorządowej

2. Klasyfikacja innowacji i aspekt innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej

3. Determinanty innowacyjności samorządu terytorialnego

4. Elastyczność i komunikacja jako siła napędowa innowacyjnego samorządu terytorialnego

5. Przegląd dobrych praktyk innowacyjnego samorządu terytorialnego w kraju i na świecie.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu 

Uczestnicy kursy zdobędą wiedzę na temat istoty innowacji, ich rodzajów oraz źródeł. Ponadto duża część uwagi zostanie poświęcona czynnikom warunkującym zdolność innowacyjną poszczególnych podmiotów gospodarczych i całych gospodarek. Między innymi będą to aspekt kapitału ludzkiego, kwestie finansowania aktywności innowacyjnej, czy też realizowana polityka innowacyjna i funkcjonowanie narodowych i regionalnych systemów innowacji.

Ponadto zostanie poruszony problem oddziaływania innowacyjności na kondycję społeczno-gospodarczą poszczególnych regionów i całych państw, z wykorzystaniem i zaprezentowaniem dobrych praktyk z kraju i ze świata.

Po ukończonym kursie, słuchacz będzie posiadał świadomość istoty i roli, jaką innowacje odgrywają w kondycji społeczno-gospodarczej regionu oraz będzie potrafił określić i wskazać kierunki podjęcia działań, zmierzających do zwiększenia zdolności innowacyjnej danego podmiotu gospodarczego bądź jednostki samorządu terytorialnego.

Warunki ukończenia kursu

Aktywny udział w spotkaniach. Test weryfikujący zdobytą wiedzę.


Rezerwuj kurs: Innowacyjny samorząd terytorialny

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola