• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Komunikacja marketingowa

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
9/EZ
Odsłon:
4713
Cena:
200,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Marek Kruk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 12

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs poświęcony jest istocie komunikacji marketingowej, która stanowi podstawę porozumiewania się firmy z rynkiem (klientem), a także stanowi instrument perswazji decydujący o powodzeniu strategii marketingowej. Celem kursu jest wyjaśnienie zasad stosowania komunikacji marketingowej oraz zaprezentowanie procedury kształtowania kampanii promocyjnej

Program kursu

Komunikacja marketingowa

Pozapromocyjne narzędzia komunikacji marketingowej

Formalne instrumenty komunikacji marketingowej

Kształtowanie kampanii promocyjnej

 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Zasady i narzędzia kształtowania komunikacji marketingowej

Poprawna procedura przygotowywania kampanii promocyjnej

Dobór i zastosowanie instrumentów komunikacji marketingowej

Przygotowanie założeń skutecznej kampanii promocyjnej

 

Warunki ukończenia kursu

Zespołowe przygotowanie i zaprezentowanie koncepcji kampanii promocyjnej wybranego produktu lub usługi

 


Rezerwuj kurs: Komunikacja marketingowa

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola