• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Podstawy przedsiębiorczości dla każdego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
10/EZ
Odsłon:
4758
Cena:
240,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Niedźwiecki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 15

Założenia i cele ogólne kursu

Celem przedmiotu jest charakterystyka przedsiębiorczości: w kontekście konstruowania działalności biznesowej oraz rozwoju postaw przedsiębiorczych.  W związku z dydaktyką Studenci powinni znać kwestie związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, planowaniem własnego biznesu, organizacją „warsztatu pracy przedsiębiorcy”, aktywizacją przedsiębiorczości oraz zarządzaniem personelem, w tym motywacją współpracowników. W ramach przedmiotu będą budowane przede wszystkim „miękkie kompetencje zawodowe”.

Program kursu
1. Przedsiębiorca na rynku (5 godz.):
a. istota działalności gospodarczej,
b. rynek i nisza rynkowa,
c. konkurencyjność i innowacyjność,
d. przedsiębiorczość i cechy przedsiębiorcy,
e. rejestracja działalności gospodarczej,
f. finansowanie działalności gospodarczej- biznes plan.
2. Programowanie i wdrożenie strategii rozwojowej przedsiębiorstwa (5 godz.):
a. cele gospodarcze przedsiębiorcy,
b. wizja i misja biznesowa,
c. planowanie strategiczne i operacyjne,
d. narzędzia analizy strategicznej- SWOT,
e. bariery w ustalaniu celów przez przedsiębiorcę,
3. Zarządzanie pracą własną oraz podległym personelem (5 godz.):
a. grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji,
b. przywództwo,
c. motywacja w zespole pracowniczym,
d. zarządzanie przez cele, coaching, delegowanie uprawnień, zarządzanie czasem, zarządzanie zmianą.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • wiedza w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności zasad zarządzania personelem,
  • wiedza w zakresie zakładania działalności gospodarczej,
  • umiejętność analizowania uwarunkowań rynkowych w zakresie biznesu, a także formułowania wniosków, co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • umiejętność organizowania działań zespołowych w warunkach presji czasu,
  • świadomość znaczenia zachowań innowacyjnych i przedsiębiorczych dla zapewnienia rozwoju i sprawnego funkcjonowania kierowanej przez siebie firmy,
  • kompetencje interpersonalne w zakresie zarządzania zespołem

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik pracy zespołowej. 

 

 


Rezerwuj kurs: Podstawy przedsiębiorczości dla każdego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola