• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Poradnik rozwiązywania konfliktów

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
12/EZ
Odsłon:
4596
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Niedźwiecki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 10 (warsztaty)

Założenia i cele ogólne kursu
W ramach przedmiotu przy wykorzystaniu technik aktywizacyjnych (motywacyjnych) kształtuje się kwalifikacje i umiejętności związane z efektywnym zarządzaniem personelem, w szczególności w zakresie rozwiązywania konfliktów w zespole i grupie społecznej.
W ramach przedmiotu budowane są przede wszystkim „miękkie kompetencje zawodowe”.

Program kursu
1. Typologia, przyczyny, przebieg i efekty konfliktów (1 godz.);
2. Konflikty "zimne" z konflikty "gorące" (2 godz.);
3. Techniki zarządzania konfliktem (5 godz.);
4. Mediacje i negocjacje (2 godz.).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
- wiedza w zakresie typologii konfliktów zespołu,
- wiedza w zakresie technik rozwiązywania konfliktów,
- umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii,
- umiejętność zdiagnozowania ról poszczególnych osób w procesie zarządzania konfliktem,
- umiejętność stosowania narzędzi zarządzania konfliktem,
- kompetencje w zakresie budowania konsensusu,
- kompetencje w aspekcie argumentacji własnych opinii,

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik pracy zespołowej.


Rezerwuj kurs: Poradnik rozwiązywania konfliktów

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola