• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Weksel dla opornych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
13/EZ
Odsłon:
4748
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Niedźwiecki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 10 (warsztaty)

Założenia i cele ogólne kursu
W ramach przedmiotu przy wykorzystaniu technik aktywizacyjnych (motywacyjnych) kształtuje się wiedzę w zakresie obrotu wekslowego, w szczególności wykorzystania weksla w obrocie gospodarczym oraz użycie go jako narzędzia zabezpieczenia kredytowego.

Program kursu
1. Weksel jako papier wartościowy, cechy zobowiązania wekslowego, elementy składowe weksla (2 godz.);
2. Weksel w obrocie gospodarczym (4 godz.);
3. Weksel jako narzędzie zabezpieczające kredyt, w tym kredyt konsumpcyjny i kredyt mieszkaniowy (4 godz.).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
- wiedza w zakresie obrotu wekslowego,
- wiedza w zakresie specyfiki wekslowego zabezpieczenie kredytu,
- umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii,
- umiejętność zdiagnozowania ról poszczególnych osób w procesie zarządzania finansami,
- kompetencje w aspekcie argumentacji własnych opinii

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik pracy zespołowej.


Rezerwuj kurs: Weksel dla opornych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola