• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Kredyt dla opornych (Jak skutecznie ominąć "pułapki")

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
Nigdy
Kod:
14/EZ
Odsłon:
4982
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Niedźwiecki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 10 (warsztaty)

Założenia i cele ogólne kursu
W ramach przedmiotu przy wykorzystaniu technik aktywizacyjnych (motywacyjnych) kształtuje się wiedzę w zakresie racjonalnego użycia kredytu przez kredytobiorcę (przedsiębiorcę, konsumenta), w szczególności racjonalnego podejmowania decyzji odnośnie zadłużenia się oraz zabezpieczenia i spłaty kredytu.

Program kursu
1. Kredyt i rynek bankowy (1 godz.);
2. Cena kredytu (nominalna i realna stopa procentowa, odsetki, prowizje, opłaty, wartość pieniądza w czasie) (2 godz.);
3. Racjonalny wybór oferty kredytowej (2 godz.);
4. Zabezpieczenia kredytowe (2 godz.);
5. Prawa i obowiązki banku oraz kredytobiorcy (3 godz.)

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
- wiedza w zakresie pozyskania i użycia kredytu w zaspokojeniu potrzeb finansowych,
- wiedza w zakresie zabezpieczeń kredytowych,
- umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii,
- umiejętność racjonalnego podejmowania decyzji w zakresie finansów,
- kompetencje w aspekcie argumentacji własnych opinii

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik pracy zespołowej.


Rezerwuj kurs: Kredyt dla opornych (Jak skutecznie ominąć "pułapki")

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola