• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Skąd wziąć pieniądze na swój pierwszy biznes i jak na tym zarobić

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
15/EZ
Odsłon:
4785
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Arkadiusz Niedźwiecki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 10 (warsztaty)

Założenia i cele ogólne kursu
W ramach przedmiotu przy wykorzystaniu technik aktywizacyjnych (motywacyjnych) kształtuje się wiedzę w zakresie instrumentów finansowania biznesu, w tym dotacji oraz wsparcia instytucjonalnego przy zakładaniu i na wstępie działalności biznesowej.

Program kursu
1. Możliwości sfinansowania biznesu w Polsce (2 godz.);
2. Specyfika wykorzystania kapitału własnego (1 godz.);
3. Racjonalny wybór narzędzi finansowania działalności (1 godz.);
4. Dotacje (4 godz.);
5. Wsparcie organizacyjne w rozpoczęciu działalności (2 godz.)

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
- wiedza w zakresie finansowania biznesu,
- wiedza w zakresie dotacji na rozwój biznesu,
- wiedza w zakresie
- umiejętność przekazywania i przyjmowania krytycznych opinii,
- umiejętność racjonalnego podejmowania decyzji w zakresie biznesu,
- kompetencje w aspekcie argumentacji własnych opinii

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz uzyskanie pozytywnego zaliczenia pracy w grupie. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność Studenta oraz wynik pracy zespołowej.


Rezerwuj kurs: Skąd wziąć pieniądze na swój pierwszy biznes i jak na tym zarobić

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola