• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Basics Economics for Beginners

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
Nigdy
Kod:
16/EZ
Odsłon:
5103
Cena:
340,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Emilia Jankowska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych 30

Założenia i cele ogólne kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi. Uczestnicy kursu zdobędą także wiedzę na temat języka angielskiego ekonomicznego.

Program kursu
1. Wprowadzenie do nauki ekonomii
2. Główne problemy ekonomii
3. Systemy gospodarcze
4. Konkurencyjność
5. Rynek kapitałowy
6. Rynek pracy
7. Teoria zachowań konsumenta
8. Przedsiębiorstwo
9. Rozwój gospodarczy
10. System pieniężno-kredytowy
11. Inflacja
12. Koniunktura gospodarcza
13. Handel zagraniczny
14. Problemy współczesnej globalizacji

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

  • wiedza na temat podstawowych zagadnień ekonomii oraz aktualnych problemów gospodarczych
  • umiejętność zrozumienia i posługiwania się angielską terminologią ekonomiczną
  • umiejętność formułowania opinii w języku angielskim w kwestiach zagadnień podstaw ekonomii,

Warunki ukończenia kursu

  • obecność na zajęciach
  • zaliczenie testu z materiału objętego kursem

Rezerwuj kurs: Basics Economics for Beginners

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola