• Strefa ekonomii i zarządzania
    Strefa ekonomii
    i zarządzania

Wtórny rynek kapitałowy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
Nigdy
Kod:
19/EZ
Odsłon:
4631
Cena:
260,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Jacek Marcinkiewicz

Opis

 

Liczba godzin dydaktycznych 20

Założenia i cele ogólne kursu
Podstawowym celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat instrumentów i instytucji na rynku kapitałowym, poznają metody analizy rynku i wyceny instrumentów finansowych oraz metody i narzędzia matematyczne wykorzystywane do wspomagania procesu decyzyjnego. Zdobytą wiedzę uczestnicy będą mogli wykorzystać w hipotetycznej sytuacji (grze giełdowej).

Program kursu
1. Rola spełniana przez giełdy papierów wartościowych w gospodarce.
Rynek pieniężny i kapitałowy. Rynek pierwotny i wtórny. Uczestnicy rynku kapitałowego. Funkcje rynku kapitałowego.
2. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę.
Wzrost gospodarczy (oraz inne czynniki kondycji gospodarki), polityka państwa, otoczenie przedsiębiorstwa.
3. Funkcjonowanie GPW w Warszawie.
Organizacja rynku kapitałowego. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Struktura spółek giełdowych i struktura inwestorów.
4. Instrumenty notowane na giełdzie.
Poszczególne rodzaje papierów wartościowych. Instrumenty finansowe bazowe i pochodne. Rynek kasowy i rynek terminowy.
5. Metody wyceny instrumentów finansowych.
Zwykłą i logarytmiczna stopa zwrotu. Miary ryzyka. Analiza fundamentalna, techniczna i portfelowa. Elementy analizy behawioralnej. Porównanie inwestycji.
6. Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych.
Tworzenie i zarządzanie portfelem. Koszty transakcji giełdowych. Wybór domu maklerskiego.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu
Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
- funkcjonowania giełdy papierów wartościowych,
- wpływu otoczenia na rynek kapitałowy,
- instrumentów notowanych na giełdzie,
- wyceny instrumentów finansowych,
- zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Warunki ukończenia kursu
Warunkiem ukończenia kursu jest obecność w min. 80% zajęć oraz aktywny udział w grze giełdowej.


Rezerwuj kurs: Wtórny rynek kapitałowy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola