• Strefa ekonomii i zarządzania
  Strefa ekonomii
  i zarządzania

Uproszczone formy ewidencji podatkowych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
27. październik 2015
Kod:
3/EZ
Odsłon:
6217
Cena:
340,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Renata Budlewska

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Podstawowym celem kursu „Uproszczone formy ewidencji podatkowych” jest zapoznanie słuchaczy z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, wynikającym z przepisów prawa podatkowego w Polsce. Uczestnicy zostaną zapoznani z dostępnymi formami ewidencji podatkowych, poznają kryteria ich wyboru wraz z konsekwencjami wyboru formy ewidencji dla działalności przedsiębiorstwa.

W szczególności, celem kursu będzie wyrobienie umiejętności identyfikacji, kwalifikacji oraz rejestracji zdarzeń gospodarczych, istotnych z punktu widzenia prowadzonych podstawowych i pomocniczych ewidencji podatkowych. Przedmiotem kursu będą ewidencje właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

Program kursu 

BLOK 1. Uproszczone ewidencje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych

   Temat 1. Zagadnienia wstępne:

 1. System opodatkowania dochodu, majątku i obrotu w Polsce.
 2. Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.
 3. Formy ewidencji w przedsiębiorstwach.
 4. Ewidencja przychodów.
 5. Ewidencja kosztów uzyskania przychodów.
 6. Ewidencje pomocnicze do podatkowej księgi przychodów i rozchodów:
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
  • ewidencja wyposażenia;
  • ewidencja sprzedaży;
  • ewidencja przebiegu pojazdu;
  • rozliczenie podróży służbowych pracowników;
 7. Zamknięcie miesięczne i roczne podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
 8. Zeznania podatkowe.
 9. Dokumentacja transakcji kupna i sprzedaży przez podatnika VAT.
 10. Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług.
 11. Deklaracje podatkowe.

   Temat 2. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

   Temat 3. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów oraz ewidencji w karcie podatkowej.

BLOK 2. Ewidencje podatkowe właściwe dla podatku od towarów i usług.

   Temat 1. Ewidencje związane z podatkiem od towarów i usług.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • obowiązków przedsiębiorstw dotyczących prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych;
 • konsekwencji wyboru określonych form ewidencji podatkowych;
 • identyfikacji, kwalifikacji oraz rejestracji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia podstawowych i pomocniczych ewidencji podatkowych;
 • sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność w min. 80% zajęć oraz rozwiązanie studium przypadku podsumowującego kurs.


Rezerwuj kurs: Uproszczone formy ewidencji podatkowych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola