• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Życie poza Ziemią. Prawdopodobieństwo istnienia, metody poszukiwań

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
11/FIZ
Odsłon:
4739
Cena:
135,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Andrzej Branicki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Założenia i cele ogólne kursu    

Wykład poświęcony będzie omówieniu metod: szacowania prawdopodobieństwa istnienia życia pozaziemskiego, warunków sprzyjających zaistnieniu życia, obecnej wiedzy o najstarszych formach życia na Ziemi oraz metod stosowanych przez astronomów do wykrywania planet pozasłonecznych.

Do kogo skierowany jest kurs: do wszystkich zainteresowanych tematem. Od słuchaczy wymagana jest jednak wiedza matematyczna i fizyczna na poziomie szkoły średniej.

Program kursu 

 1. Omówienie dotychczas podejmowanych prób wykrywania istnienia w Galaktyce cywilizacji pozaziemskich: radiowy nasłuch, wysyłanie radiowych sygnałów - program SETI (1h)
 2. Szacowanie prawdopodobieństwa istnienia w Galaktyce innych cywilizacji - równanie Drake’a (4h)
 3. Astrobiologia
 4. Obecna wiedza o najstarszych formach życia na Ziemi oraz możliwościach adaptacyjnych poznanych form życia do skrajnych warunków środowiskowych. (1,5h)
 5. Jak powstała pierwsza komórka – hipotezy (0,5h)
 6. Określenie warunków niezbędnych do zaistnienia życia (1h)
 7. Ekosfera. Gwiazdy sprzyjające istnieniu życia w ich otoczeniu (2h)
 8. Metody wykrywania obecności pozaziemskich planet (4h)
 9. Cechy planet i ich orbit wpływające na możliwość zaistnienia na nich życia. (1h)

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wiedza na temat określony tytułem i podtytułem kursu.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach (co najmniej 75%).


Rezerwuj kurs: Życie poza Ziemią. Prawdopodobieństwo istnienia, metody poszukiwań

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola