• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Wstęp do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. styczeń 2015
Kod:
1/FIZ
Odsłon:
4609
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Andrzej Branicki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania samodzielnych obserwacji astronomicznych w warunkach domowych: dostarczenie elementarnej wiedzy astronomicznej oraz umiejętności korzystania z podstawowego strzępu optycznego, programów komputerowych prezentujących niebo i astronomicznych publikacji.

Do kogo skierowany jest kurs: do wszystkich osób zainteresowanych tematem kursu. Od słuchaczy wymagana jest znajomość matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej.

Program kursu 

 1. Omówienie podstawowych zjawisk i pojęć astronomicznych: ruch dzienny nieba, oś obrotu nieba, równik niebieski, współrzędne horyzontalne i równikowe, astronomiczna skala jasności, widma obiektów astronomicznych. (8h)
 2. Poznanie podstawowych zasad korzystania z programów komputerowych prezentujących niebo oraz ich możliwości.(2h)
 3. Omówienie podstawowych wielkości charakteryzujących obiekty astronomiczne podawanych w programach komputerowych prezentujących niebo. (2h)
 4. Omówienie podstawowych parametrów typowych narzędzi optycznych używanych przez amatorskich obserwacji astronomicznych. (4h)
 5. Omówienie zalet i wad różnych rozwiązań optycznych i mechanicznych. (2h)
 6. Omówienie podstawowych zasad i technik prowadzenia samodzielnych wizualnych obserwacji nieba. (2h)
 7. Omówienie podstawowych zasad i technik fotografowania nieba (2h)
 8. Omówienie najbardziej interesujących obiektów i zjawisk astronomicznych możliwych do obserwacji i fotograficznej rejestracji amatorskim sprzętem optycznym. (4h)
 9. Obserwacje wybranych obiektów za pomocą lunet i teleskopów, w które jest wyposażone Obserwatorium (4h)

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Umiejętność samodzielnego wykonywania najprostszych obserwacji astronomicznych, korzystania ze sprzętu optycznego i astronomicznych programów komputerowych.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach (co najmniej 75%).


Rezerwuj kurs: Wstęp do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola