• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Astronomia. („Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych”)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
2/FIZ
Odsłon:
4418
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Andrzej Branicki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania samodzielnych obserwacji astronomicznych w warunkach domowych: dostarczenie elementarnej wiedzy astronomicznej oraz umiejętności korzystania z podstawowego sprzętu optycznego, programów komputerowych prezentujących niebo i popularnych publikacji astronomicznych.

Program kursu 

 1. Omówienie podstawowych zjawisk i pojęć astronomicznych: ruch dzienny nieba, oś obrotu nieba, równik niebieski, współrzędne horyzontalne i równikowe, astronomiczna skala jasności, widma obiektów astronomicznych.
 2. Poznanie podstawowych zasad korzystania z programów komputerowych prezentujących niebo oraz ich możliwości.
 3. Omówienie podstawowych wielkości charakteryzujących obiekty astronomiczne podawanych w programach komputerowych prezentujących niebo.
 4. Omówienie podstawowych parametrów typowych narzędzi optycznych używanych przez amatorskich obserwacji astronomicznych.
 5. Omówienie zalet i wad różnych rozwiązań optycznych i mechanicznych.
 6. Omówienie podstawowych zasad i technik prowadzenia samodzielnych wizualnych obserwacji nieba.
 7. Omówienie podstawowych zasad i technik fotografowania nieba.
 8. Omówienie najbardziej interesujących obiektów i zjawisk astronomicznych możliwych do obserwacji i fotograficznej rejestracji amatorskim sprzętem optycznym.
 9. Obserwacje wybranych obiektów za pomocą lunet i teleskopów, w które jest wyposażone Obserwatorium.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Elementarna oraz praktycznie użyteczna wiedza astronomiczna niezbędna do samodzielnego prowadzenia prostych obserwacji astronomicznych w warunkach domowych.

Warunki ukończenia kursu

Obecność na zajęciach (co najmniej 75%).

 


Rezerwuj kurs: Astronomia. („Przygotowanie do prowadzenia samodzielnych obserwacji astronomicznych”)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola