• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Astronomia. („Przekonaj się sam, że ...”)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
3/FIZ
Odsłon:
4496
Cena:
180,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Andrzej Branicki

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 20

Założenia i cele ogólne kursu    

Pokazanie słuchaczom, iż w warunkach domowych, za pomocą bardzo prostych środków i metod można dokonywać obserwacji astronomicznych uwiarygodniających najważniejsze encyklopedyczne informacje dotyczące Ziemi, Układu Słonecznego i gwiazd.

Program kursu 

Na zajęciach będą omówione obserwacje astronomiczne możliwe do samodzielnego wykonania w warunkach domowych:

 • umożliwiające oszacowanie promienia Ziemi na podstawie pomiaru wysokości górowania Słońca lub bieguna nieba.
 • umożliwiające oszacowanie minimalnej grubości ziemskiej atmosfery na podstawie obserwacji cienia Ziemi lub długości trwania zmierzchu
 • uwiarygodniające wirowy i obiegowy ruch Ziemi
 • umożliwiające zaobserwowanie obrotu Słońca i oszacowanie okresu obrotu
 • umożliwiające oszacowanie odległości i promienia Księżyca
 • umożliwiające oszacowanie wysokości wzniesień na powierzchni Księżyca
 • umożliwiające oszacowanie odległości i promienia Wenus
 • umożliwiające oszacowanie odległości i promienia Jowisza , Marsa lub Saturna
 • umożliwiające oszacowanie odległości do gwiazd
 • umożliwiające ocenę kształtu Galaktyki i położenia w niej Układu Słonecznego na podstawie obserwacji Kształtu i rozkładu jasności drogi mlecznej

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Świadomość możliwości i umiejętność przeprowadzenia prostych obserwacji astronomicznych uwiarygodniających najważniejsze encyklopedyczne informacje dotyczące Ziemi, Układu Słonecznego i gwiazd.

Warunki ukończenia kursu

               

 


Rezerwuj kurs: Astronomia. („Przekonaj się sam, że ...”)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola