• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Budowa materii i podstawowe oddziaływania w szkolnych doświadczeniach fizycznych

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
4/FIZ
Odsłon:
4561
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Ryszard Gieniusz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Podstawowa wiedza z budowy materii oraz podstawowe oddziaływania w przyrodzie przedstawione poprzez eksperyment pokazowy i laboratoryjny

Program kursu 

 1. Budowa i składniki atomu.
 2. Siły działające pomiędzy składnikami atomu.
 3. Podstawowe oddziaływania w przyrodzie.
 4. Prawo powszechnego ciążenia jako podstawowe prawo przyrody we wszechświecie.
 5. Pojęcie siły, masy i przyspieszenia.
 6. Zasady dynamiki Newtona.
 7. Ładunki dodatnie i ujemne, Siła Coulomba.
 8. Pojęcia pola i potencjału elektrycznego.
 9. Obwody prądu stałego.
 10. Prawo Ohma i pojęcie opory elektrycznego.
 11. Analogia ładunków elektrycznych i biegunów magnetycznych.
 12. Pola magnetyczne od magnesów trwałych i przepływu prądu elektrycznego.
 13. Siła działająca na ładunek elektryczny znajdujący się w stałym polu elektrycznym.
 14. Zastosowanie tej siły w realnych urządzeniach.
 15. Pojęcie indukcji elektromagnetycznej i jej zastosowanie.
 16. Porównanie zjawisk elektrycznych i magnetycznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

 • podstawowa wiedza z budowy atomu oraz oddziaływań pomiędzy składnikami atomu;
 • podstawowa wiedza z oddziaływania pomiędzy masami;
 • wiedza o przyczynach ruchu;
 • koncepcja pól fizycznych poprzez podstawowe oddziaływania;
 • umiejętność obserwacji prostych doświadczeń fizycznych ukazujące podstawowe elementy wiedzy fizycznej;
 • umiejętności operowania podstawowymi przyrządami mierzącymi wielkości fizyczne;
 • umiejętności powiązania podstawowej wiedzy z fizyki ze zjawiskami życie codziennego;
 • umiejętności powiązania wiedzy z praktyka życia codziennego.

Warunki ukończenia kursu

Egzamin

               

 


Rezerwuj kurs: Budowa materii i podstawowe oddziaływania w szkolnych doświadczeniach fizycznych

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola