• Strefa fizyki
    Strefa fizyki

Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa? O filozofii lingwistycznej.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
5/FIZ
Odsłon:
5043
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Jan L. Cieśliński, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zapoznanie słuchaczy z podstawami filozofii lingwistycznej na podstawie książki Alfreda Gawrońskiego.

Program kursu 

Szczegółowe omówienie książki Alfreda Gawrońskiego „Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa?”, ilustrowane przykładami ze współczesnej nauki i edukacji. Głównym wątkiem jest wprowadzenie do filozofii lingwistycznej, bardzo popularnej od wielu już lat w krajach anglosaskich.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Elementy wiedzy o niektórych zagadnieniach filozofii współczesnej. 

Warunki ukończenia kursu

  • obecność i aktywność na zajęciach;
  • egzamin możliwy, ale niekonieczny.

Rezerwuj kurs: Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa? O filozofii lingwistycznej.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola