• Strefa fizyki
  Strefa fizyki

Promieniotwórczość środowiska naturalnego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
7/FIZ
Odsłon:
4365
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Eugeniusz Żukowski, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Dostarczenie wiedzy na temat promieniotwórczości środowiska, w którym żyje człowiek i przekonanie, że jest to środowisko naturalne.

Program kursu                

 1. Omówienie podstawowych definicji związanych z promieniowaniem jonizującym (trochę historii, rozpad promieniotwórczy, jego charakterystyka). 
 2. Promieniowanie α, β, γ, jednostki dawki promieniowania jonizującego, dawka naturalna.
 3. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
 4. Promieniowanie kosmiczne (pierwotne i wtórne).
 5. Promieniowanie radonu.
 6. Promieniowanie gleby i skał.
 7. Promieniotwórczość człowieka.
 8. Oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, w tym z tkanką żywą, normy dawek dopuszczalnych, dawki niebezpieczne.
 9. Pożytki i zagrożenia z promieniowania jonizującego, hormeza radiacyjna.
 10. Podsumowanie – naturalne środowisko człowieka jest promieniotwórcze.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Nabycie wiedzy na temat promieniotwórczości środowiska, w którym żyje człowiek.

Warunki ukończenia kursu

Zaliczenie testu końcowego. 


Rezerwuj kurs: Promieniotwórczość środowiska naturalnego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola