• Strefa fizyki
    Strefa fizyki

Struktura nauki wg Thomasa Kuhna: konserwatyzm czy rewolucje?

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
8/FIZ
Odsłon:
4927
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Jan L. Cieśliński, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi tezami filozofii Thomasa Kuhna i próba samodzielnego spojrzenia z tej perspektywy na współczesną naukę i edukację.

Program kursu 

  1. Struktura rewolucji naukowych wg Thomasa Kuhna.
  2. Czy w XX wieku doszło do rewolucji porównywalnej z przewrotem kopernikańskim?
  3. Dlaczego sposób nauczania nauk ścisłych, pozornie nudny i mało twórczy, prowadzi  do ciągłego dynamicznego rozwoju?
  4. Dlaczego studenci fizyki nie czytują dzieł klasyków? 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Elementy wiedzy z filozofii i historii nauki. 

Warunki ukończenia kursu

  • obecność i aktywność na zajęciach;
  • egzamin możliwy, ale niekonieczny.

              

 


Rezerwuj kurs: Struktura nauki wg Thomasa Kuhna: konserwatyzm czy rewolucje?

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola