• Strefa historii i socjologii
    Strefa historii
    i socjologii

Strefa historii i socjologii

Daty
Kurs:  
Kod Tytuł kursu Cena
1/HS Dlaczego Marks miał rację? 135,00 PLN za kurs
2/HS E-humanistyka: nowe technologie i media społecznościowe we współczesnym świecie 250,00 PLN za kurs
3/HS Słownik biograficzny - mapa kobiet kultury pogranicza północno-wschodniego 99,00 PLN za kurs
4/HS Gatunki filmowe i telewizyjne 250,00 PLN za kurs
5/HS Gry społeczne 250,00 PLN za kurs
6/HS Historia filozofii w obrazach i metaforach 250,00 PLN za kurs
7/HS Protokół dyplomatyczny w Polsce i UE z przyjęciem pokazowym 360,00 PLN za kurs
8/HS Rosja i kultura rosyjska w XX wieku. Od socrealizmu po kulturę kreowaną przez wolny rynek 250,00 PLN za kurs
9/HS „Społeczeństwo nie składa się z ludzi” – świat widziany oczami współczesnych socjologów 250,00 PLN za kurs
10/HS Żydzi polscy od Upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów po Zagładę i powstanie państwa Izrael 99,00 PLN za kurs
11/HS Złoto – historia miłości; dlaczego wciąż nam brakuje pieniędzy? 99,00 PLN za kurs
12/HS Jak zrozumieć wszystkie języki świata, jak odczytać ich zapis? Od zapisów skalnych po zapis cyfrowy. 79,00 PLN za kurs