• Strefa historii i socjologii
    Strefa historii
    i socjologii

Żydzi polscy od Upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów po Zagładę i powstanie państwa Izrael

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
10/HS
Odsłon:
5191
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Walter Żelazny prof. UwB

Opis

Liczba godzin: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Wielokulturowa, wieloetniczna i wielowyznaniowa historia Polski budzi do dnia dzisiejszego najróżniejsze kontrowersje natury ideologicznej i wciąż jest rozpięta między „opcją” endecką [Dmowski] a „opcją” socjalistyczną [Piłsudski]. Wykładowca będzie starał się odnaleźć właściwe proporcje dla tych nurtów polskiej polityki, głównie na przykładzie historii Żydów polskich. 

Program kursu 

W epoce wielkich Imperiów, które dokonają rozbiorów Polski odradzały lub rodziły się „nowe” narody: litewski (orientacja patriotyczna litewsko-żmudzińska), białoruski, ukraiński, żydowski. Inteligencja wielu narodów, w tym żydowska stanęła przed koniecznością zdefiniowania siebie i swojego narodu wobec nowej rzeczywistości, w której krystalizował się z umiarkowanego antyjudaizmu, antysemityzm likwidacyjny.

W okresie międzywojennym okrzepły w Europie Środkowo-Wschodniej dwa dojrzałe, ale wykluczające się stronnictwa żydowskie, z jednej strony syjonizm związany z żydowskimi partiami nacjonalistycznymi, z drugiej jidyszyzm czy fołkizm związany z partiami ludowymi i marksizującym BUNDem. O zwycięstwie syjonizmu, tym samym o wskrzeszeniu w 1948 państwa Izrael zadecydowała paradoksalnie Zagłada Żydów, wraz z którą dokonano zbrodni na rodzącym się nowym zsekularyzowanym narodzie żydowskim języka jidysz, który wymazano z polityki historycznej zarówno Polski, jak i Izraela. 

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kształcenia mają nabyć wiedzę zarówno historyczną jak i społeczną dot. kształtowania narodu polskiego, tworzącego się z kilku żywiołów narodowych, religijnych i językowych, które zdominuje w scalającym i co najważniejsze pokojowym procesie narodowotwórczym etnos polski. Najważniejszym zagadnieniem tego kursu będzie odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu w tym procesie mieli udział Żydzi i inne „proto”-narody?

Warunki ukończenia kursu        

Aktywne uczestnictwo w kursie


Rezerwuj kurs: Żydzi polscy od Upadku Rzeczypospolitej Obojga Narodów po Zagładę i powstanie państwa Izrael

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola