• Strefa historii i socjologii
    Strefa historii
    i socjologii

Jak zrozumieć wszystkie języki świata, jak odczytać ich zapis? Od zapisów skalnych po zapis cyfrowy.

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
9. listopad 2015
Kod:
12/HS
Odsłon:
5911
Cena:
79,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Walter Żelazny prof. UwB

Opis

Liczba godzin: 8

Założenia i cele ogólne kursu    

Język jest nam dany. Języka nie musimy się uczyć, ale nie umielibyśmy się posługiwać językiem, gdybyśmy nie wychowywali się w społeczeństwie. Tak zwane dzikie dzieci jak Kasper Hauser, więc pozbawione edukacji rodzinnej, nie są w stanie, po przekroczeniu pewnego wieku, nauczyć się mówić. W tym sensie język jest specjalnym fenomenem, który należy zarówno do sfery natury jak i kultury i najprawdopodobniej ma natywistyczny charakter, czyli rodzimy się z instrumentami do posługiwania się językiem. Jakimi, skoro nic co jest w człowieku nie służy tylko i wyłącznie mowie?

Pismo nie ma natywistycznej genezy. Pisma musimy się nauczyć. I możemy się go nauczyć w każdym wieku.

Narodziny takiego czy innego pisma czy alfabetu wiązało się ściśle ze środowiskiem geograficznym, dostępnością materiału niezbędnego do jego zapisu, i oczywiście od geniuszu organizacyjnego danego społeczeństwa. Pismo ulegało i ulega zmianom, będąc adoptowane do potrzeb technologicznych, ale również przez interwencje polityczne i ideologiczne. To dziedzina, którą nazywamy polityką językową.

Program kursu 

Dlaczego języki thai-chińskie tak różnią się od języków indoeuropejskich? Czym charakteryzują się poszczególne rodziny językowe. Dlaczego w procesie historycznym powstało tyle różnych pism i alfabetów i dlaczego niemal każdy język da się zapisać niemal każdym alfabetem i odwrotnie, ale – mimo tego – dlaczego chiński zapisuje się pismem, a wietnamski (którego struktura jest niemal identyczna jak chińskiego) alfabetem. I dlaczego japoński zapisuje się pismem, choć jego struktura bardziej „pasuje” do alfabetu. W końcu jakimi „alfabetami” posługują się komputery?

Na tym tle poznamy sylwetkę Ludwika Zamenhofa, najbardziej rozpoznywalnego białostoczczanina na świecie, który na wiek przed nowożytną nauką zgłębił te zagadnienia, zaproponował własne rozwiązania lingwistyczne, opisał to co dziś nazywamy wielokulturowością. Dlaczego Zamenhof dążył do uniwersalnej zasady, by nie wykorzeniając człowieka z jego ojczyzny, z jego języka i z jego wyznania, pozwolić mu pokonać wszelkie sprzeczności swego narodowo-religijnego podłoża i porozumieć się z wszystkimi ludźmi, wszelkich języków i religii na neutralnie ludzkim fundamencie, według zasady wzajemnej.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy kursu nabędą umiejętności wstępnego rozeznania z jakim mają do czynienia językiem, pismem, alfabetem, jak się go ewentualnie uczyć.

Warunki ukończenia kursu        

Aktywne uczestnictwo w zajęciach


Rezerwuj kurs: Jak zrozumieć wszystkie języki świata, jak odczytać ich zapis? Od zapisów skalnych po zapis cyfrowy.

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola