• Strefa historii i socjologii
  Strefa historii
  i socjologii

Gatunki filmowe i telewizyjne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
4/HS
Odsłon:
4445
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Maciej Białous

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z popularnymi gatunkami występującymi współcześnie i w przeszłości w twórczości filmowej i telewizyjnej. W czasie kursu studenci zapoznają się z ich genezą, rozwojem i stanem obecnym w powiązaniu z elementami historii myśli filmowej, kontekstem społecznym i politycznym oraz rozwojem technologii. Kurs, ilustrowany materiałami audiowizualnymi, ma również na celu zapoznanie słuchaczy z instrumentarium socjologicznej interpretacji produkcji filmowej i telewizyjnej.

Program kursu 

 1. Gatunki filmowe i telewizyjne. Geneza i rozwój – gatunki czyste, pogranicza różnych gatunków. Styl a gatunek.
 2. Film historyczny.
 3. Komedia filmowa i jej funkcje społeczne.
 4. Film science-fiction, fantasy i horror.
 5. Western i kino przygodowe.
 6. Związki kina i literatury. Problem adaptacji filmowych.
 7. Kino autorskie.
 8. Gatunki filmu dokumentalnego.
 9. Film animowany.
 10. Seriale.
 11. Reality-show.
 12. Informacja i infotainment.
 13. Polityka (w) telewizji.
 14. Telewizyjne poradniki i lifestyle.
 15. Reklamy i product placement.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze będą w stanie rozpoznać podstawowe gatunki filmowe i telewizyjne, ich konwencje i związki z szerszym kontekstem społecznym. Po ukończeniu kursu słuchacze powinni być bardziej otwarci na krytyczną analizę i interpretację tekstów kultury.

Warunki ukończenia kursu

 • obecność na zajęciach;
 • napisanie krótkiej (maksymalnie 2 strony) notatki na temat związany z przedmiotem kursu.

 


Rezerwuj kurs: Gatunki filmowe i telewizyjne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola