• Strefa historii i socjologii
  Strefa historii
  i socjologii

Gry społeczne

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
5/HS
Odsłon:
4432
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Radosław Oryszczyszyn

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Zapoznanie słuchaczy z różnymi rodzajami gier społecznych. Wprowadzenie uczestników w ogólnie założenia teorii gier i pokazanie jej zastosowań do wyjaśniania zjawisk społecznych. Analiza różnych aspektów życia społecznego w perspektywie kooperacji i rywalizacji, przy odwołaniu się do gospodarki, biznesu, sportu, polityki.

Program kursu 

 1. Wszyscy jesteśmy graczami - wprowadzenie do problematyki teorii gier.
 2. Podstawowe dylematy wyboru w sytuacji ograniczonej informacji.
 3. Dylemat Więźnia w różnych sytuacjach społecznych.
 4. Podejmowanie decyzji w warunkach konkurencji.
 5. Gry parlamentarne i głosowanie strategiczne.
 6. Prawa rządzące związkami intymnymi. Gry uczuciowe o sumie zerowej i niezerowej.
 7. Okrutne gry – przemoc w szkole (bulling) w perspektywie teorii gier.
 8. Zgodni małżonkowie – zagadnienia Wiedzy Wspólnej.
 9. Normy społeczne i problem wspólnych zasobów.
 10. Rozwiązywanie konfliktów społecznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Wraz z podstawą teoretyczną, słuchacze poznają praktyczne sposoby interpretacji życia społecznego i sytuacji konfliktu i współpracy z perspektywy teorii gier. Może to dać im możliwość rozwiązywania konfliktów, lepszego rozumienia i bardziej skutecznego podejmowania decyzji w warunkach ograniczonej informacji, konkurencji lub sprzecznych interesów.

Warunki ukończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział w zajęciach.


Rezerwuj kurs: Gry społeczne

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola