• Strefa historii i socjologii
  Strefa historii
  i socjologii

Protokół dyplomatyczny w Polsce i UE z przyjęciem pokazowym

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
7/HS
Odsłon:
4864
Cena:
360,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Wojciech Walczak

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Założeniem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami protokołu dyplomatycznego: precedencją, zasadą pierwszeństwa, alternatu, alternacji, zasady protokołu flagowego etc.

Celem zajęć jest zapoznanie w szczególności urzędników administracji lokalnej w podstawach protokołu dyplomatycznego.

Program kursu 

 1. Ogólne zasady protokołu w dyplomacji wielostronnej.
 2. Etykieta.
 3. Organizacja spotkań.
 4. Przyjęcia, przyjęcia na stojąco, przyjęcia zasiadane.
 5. Przygotowanie i organizacja wizyt oficjalnych, protokół w organizacjach międzynarodowych.
 6. Ubiór.
 7. Zasady precedencji w Polsce i UE.
 8. Podstawy korespondencji dyplomatycznej, korespondencja oficjalna.
 9. Przyjęcie pokazowe.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy poznają podstawy protokołu dyplomatycznego, który jest podstawą wszystkich oficjalnych spotkań i wizyt oficjalnych i tych mniej oficjalnych. Jest skierowany w szczególności do urzędników administracji publicznej.

Warunki ukończenia kursu

Obecność.

 


Rezerwuj kurs: Protokół dyplomatyczny w Polsce i UE z przyjęciem pokazowym

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola