• Strefa historii i socjologii
  Strefa historii
  i socjologii

„Społeczeństwo nie składa się z ludzi” – świat widziany oczami współczesnych socjologów

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
9/HS
Odsłon:
4035
Cena:
250,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr Bartosz Kuźniarz

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Co z nami zrobił Internet i Google? Osiągnęliśmy etap, na którym rzeczywistością stała się zasada: all information in all places at all times. Możemy wiedzieć wszystko, w dowolnym momencie, na dowolny temat. Wystarczy mieć przy sobie telefon z dostępem do Internetu. Paradoksalnie, nie staliśmy się dzięki temu mądrzejsi. Tym, czego nam brakuje, jest dobra teoria. To teoria pozwala nam z otaczającego nas informacyjnego chaosu wyłowić istotne dane. Współczesna socjologia tworzy wiele teorii, które stanowią rodzaj soczewki, pozwalającej dostrzec nam wokół siebie określone fakty. Podczas kursu przyglądamy się najważniejszym z tych teorii, starając się ułożyć spójny obraz z tego, co zbyt często dyskwalifikujemy po prostu jako „medialną papkę” czy „szum informacyjny”, oddając walkowerem nasze poczucie sensu i wiedzę na temat własnego życia.

Program kursu 

 1. Cóż po teorii w świecie marnym?
 2. Kultury się nie tworzy, kulturę się produkuje - Szkoła Frankfurcka i nowy marksizm.
 3. Społeczeństwo nie składa się z ludzi - teoria systemów społecznych Niklasa Luhmanna.
 4. Jürgen Habermas: projekt oświecenie.
 5. Jesteśmy małpami jadącymi samochodem po autostradzie -  socjobiologia i psychologia ewolucyjna.
 6. Trochę jak pieski Pawłowa – teoria konfliktu i teoria wymiany.
 7. Erving Goffman: życie to teatr.
 8. Medium jest najważniejszą częścią przekazu – socjolingwistyka i analiza dyskursu.
 9. Pierre Bourdieu: kwestia smaku.
 10. Biopolityka władzy Michela Foucaulta.
 11. To ja tworzę społeczeństwo, które tworzy mnie – socjologia Anthony’ego Giddensa.
 12. Lalka Barbie nie jest rzeczywista, jest hiperrzeczywista – metodyczne szaleństwo Jeana Baudrillarda.
 13. Najpierw to my tworzymy nasze budynki, a potem to one tworzą nas – Szkoła Chicagowska w socjologii.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze poznają współczesne teorie dotyczące funkcjonowania społeczeństwa, nabywając wrażliwość niezbędną do rozumienia skomplikowanych zjawisk i procesów składających się na tkankę współczesnego świata.

Warunki ukończenia kursu

Obecność i uczestnictwo w dyskusjach toczących się na zajęciach.


Rezerwuj kurs: „Społeczeństwo nie składa się z ludzi” – świat widziany oczami współczesnych socjologów

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola