• Strefa historii i socjologii
    Strefa historii
    i socjologii

Słownik biograficzny - mapa kobiet kultury pogranicza północno-wschodniego

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
29. kwiecień 2014
Kod:
3/HS
Odsłon:
4049
Cena:
99,00 PLN za kurs
Wykładowca:
dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 10 (warsztaty 1-dniowe w formie wycieczki regionalnej)

Założenia i cele ogólne kursu    

Celem warsztatów będzie popularyzacja tematyki dotyczącej miejsca  kobiet kultury w historii regionu Polski północno-wschodniej. Uczestnicy poprzez udział w wycieczce/warsztatach poznają biografie kobiet, które zapisały się w dziejach regionu, po kierunkiem prowadzącej poznają miejsca, ,,ślady działalności” tych kobiet i ich wpływ na historię miast, miejscowości regionu  - pogranicza Polski wschodniej.

Program kursu 

Program kursu obejmie przybliżenie znaczenia kobiet kultury (kultury materialnej, duchowej, społecznej, politycznej, w tym nauki, edukacji, literatury i piśmiennictwa) , które wniosły wkład w dziedzictwo kulturowe i dziejowe regionu Polski północno-wschodniej. Podczas wycieczki/warsztatów w sposób popularno-naukowy omówione zostaną sylwetki kobiet kultury na tle lokalnego kolorytu danych miejscowości czy miejsc regionu, eksponowane będą postacie kobiet wpływające na promowanie wyjątkowości, unikalności danych miejsc, miast czy obszarów pogranicza kulturowego ziem wschodnich.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Uczestnicy warsztaów :

  • nabędą wiedzę o działalności kobiet kultury
  • poznają istniejący współcześnie dorobek wskazujący na życie i działakność kobiet , które wniosły wkład w dziedzictwo historyczno-kulturowe regionu
  • wykorzystają nabytą na kursie wiedzę do rozwoju szerszych zainteresowań na temat międzykulturowej i ponadnarodowej historii kultury naszego regionu
  • rozwiną umiejętność krytycznego porównywania życiorysów  i twórczości kobiet , a także łączenia obu tych sfer z tłem historycznym i kulturowym miejsc Polski północno-wschodniej
  • będą mieli możliwość zapoznania się z ciekawymi i inspirującymi materiałami o kobietach kultury
  • wykorzystają nabyte podczas kursu wiedzę i umiejętności do rozwijania zainteresowań o kobietach kultury w przyszłej edukacji.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne uczestnictwo w kursie

 


Rezerwuj kurs: Słownik biograficzny - mapa kobiet kultury pogranicza północno-wschodniego

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola