• Strefa języków
  Strefa języków

Piszemy po francusku w życiu codziennym, w szkole i pracy

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
5/JO
Odsłon:
4582
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewa Parfieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Kurs jest skierowany do osób, które uczyły się już języka francuskiego (poziom A1+/A2) a chciałyby doskonalić swoją znajomość języka i pogłębić posiadane umiejętności szczególnie z zakresu pisania i redagowania takich tekstów użytkowych formalnych, takich jak CV, list motywacyjny, oferta / ogłoszenie, list prywatny i oficjalny (podanie, prośba, reklamacja), mail, pocztówka z wakacji oraz tekstów twórczych (opowiadanie, opis miejsca, osoby, wydarzeń, recenzja, rozprawka, wypowiedź na forum internetowym). Propozycja ta może być szczególnie interesująca dla osób przygotowujących się do zdawania matury z języka francuskiego (poziom podstawowy i rozszerzony).

Program kursu

Zajęcia są prowadzone na podstawie autorskiego programu zawierającego m.in. tak zwane dokumenty autentyczne, przykładowe teksty różnego typu, ćwiczenia weryfikujące zrozumienie i utrwalające poznawane struktury językowe oraz tematy do redagowania różnych form tekstu pisanego.

Program całości kursu obejmuje następujące formy tekstu pisanego (do wyboru):

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Korespondencja prywatna: pocztówka, mail, list;
 3. Zaproszenia oficjalne i prywatne i odpowiedź na zaproszenie;
 4. Listy oficjalne: podanie, prośba, reklamacja, skarga;
 5. Ogłoszenie i oferta kupna sprzedaży, wymiany.
 6. Rozprawka;
 7. Opis osoby, miejsca, przedmiotu;
 8. Opis wydarzeń, relacja (opowiadanie);
 9. Recenzja filmu, koncertu, książki;
 10. Wypowiedź polemiczna na forum internetowym;

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

W trakcie kursu słuchacze poprzez ćwiczenia praktyczne (czytanie ze zrozumieniem przykładowych tekstów, utrwalenie poznawanych struktur i wyrażeń oraz ćwiczenia redakcyjne) opanują umiejętność samodzielnego pisania własnych poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym tekstów zgodnych z przyjętymi w krajach francuskojęzycznych normami kulturowymi.

Z uwagi na typy omawianych i ćwiczonych form tekstów, kurs może szczególnie zainteresować maturzystów przygotowujących się do zdawania matury pisemnej z języka francuskiego.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach, bieżąca kontrola postępów w przyswajaniu materiału (ocenianie ciągłe).


Rezerwuj kurs: Piszemy po francusku w życiu codziennym, w szkole i pracy

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola