• Strefa języków
    Strefa języków

Uczymy się francuskiego śpiewająco! – spotkania z językiem i piosenką francuską

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
6/JO
Odsłon:
4458
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewa Parfieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu

Celem kursu adresowanego do osób lubiących muzykę (piosenkę) i znających język francuski jest popularyzacja piosenki francuskiej i francuskojęzycznej połączona z pogłębieniem znajomości języka, to znaczy słownictwa i wybranych struktur językowych.

Program kursu

Kurs w znaczący sposób odbiega od typowego kursu językowego, ponieważ podczas zajęć kursanci nie tylko pogłębią swoją wiedzę językową, ale również zapoznają się z piosenką francuską.

W scenariuszu każdych zajęć kursu, piosenka znanego wykonawcy (np. Léo Ferré, Francis Cabrel, itd.) jest punktem wyjścia do omówienia i pogłębienia tematyki lub struktur pojawiających się w danej piosence (np. „Les cornichons” – słownictwo związane z jedzeniem, relacja wydarzeń przeszłych: spędzanie week-endu; „Octobre” – pory roku i opis pogody, stosowanie czasu przyszłego). Na każdych zajęciach przybliżona zostanie wybrana gwiazda piosenki francuskiej i jeden z jej największych przebojów.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze poszerzą wiedzę na temat podstaw kultury francuskiej (szczególnie piosenki francuskiej i jej gwiazd), pogłębią posiadane umiejętności językowe i rozwijaną wszystkie sprawności językowe, ze szczególnym naciskiem na słuchanie i rozumienie oraz mówienie.

Warunki ukończenia kursu

Systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach.


Rezerwuj kurs: Uczymy się francuskiego śpiewająco! – spotkania z językiem i piosenką francuską

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola