• Strefa języków
  Strefa języków

Francuski – szybko i dobrze kurs j. francuskiego z elementami kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (poziom A1+)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
7/JO
Odsłon:
4245
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewa Parfieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs jest kontynuacją kursu na poziomie A1 i przeznaczony jest dla osób mających podstawy języka francuskiego (A1, około 60 godzin); zajęcia prowadzone są na podstawie autorskiego programu zawierającego m.in. krótkie fragmenty filmów i nagrań przedstawiające sytuacje z życia codziennego oraz krótkie teksty. Na bazie tych materiałów wprowadzane są zagadnienia leksykalne i gramatyczne.

Program kursu 

Kurs skierowany jest szczególnie do osób, które na cel podróży wybrały sobie Francję lub któryś z krajów francuskojęzycznych lub zamierzają wyjechać tam w ramach programu LLP/Erasmus i chcą nauczyć się porozumiewać w typowych sytuacjach życia codziennego.

Program kursu obejmuje m.in. następujące tematy:

 1. Jestem w podróży: rezerwacja/pobyt w hotelu/akademiku, środki transportu, pytanie o drogę.
 2. Mieszkam w … : poszukiwanie i opis miejsca zamieszkania, współlokatorzy.
 3. Robię zakupy: różne typy sklepów, zwyczaje dotyczące zakupów.
 4. Dbam o zdrowie (wizyta u lekarza i farmaceuty).
 5. Opowiadam o sobie, swoim życiu: informacje biograficzne (opisywanie zdarzeń przeszłych).
 6. Jedzenie, gastronomia we Francji.
 7. Sposoby spędzania czasu wolnego (kino, sport, Internet).
 8. Rodzina, przyjaciele i znajomi (opisywanie cech charakteru, upodobań, wyrażanie uczuć).
 9. Święta i zwyczaje świąteczne we Francji i krajach francuskojęzycznych.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacz ma opanować następujące umiejętności:

 • przedstawić siebie, krótko opowiedzieć o swojej przeszłości osobistej/zawodowej;
 • prowadzić konwersację na tematy życia codziennego;
 • umieć zadawać pytania i udzielać logicznych odpowiedzi;
 • potrafić radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych;
 • rozumieć rozmówcę pochodzącego z kraju frankofońskiego.

Warunki ukończenia kursu

 • aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach;
 • bieżąca kontrola postępów w przyswajaniu materiału (tzw. ocenianie ciągłe i zadaniowe).

 


Rezerwuj kurs: Francuski – szybko i dobrze kurs j. francuskiego z elementami kultury Francji oraz krajów francuskojęzycznych (poziom A1+)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola