• Strefa języków
  Strefa języków

Parlons du monde autour de nous » (Pomówmy o świecie wokół nas)

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
8/JO
Odsłon:
4314
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewa Parfieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs jest poświęcony poszerzeniu i utrwaleniu słownictwa ( pogrupowanego w 10 działów tematycznych) i zawiera też elementarne wiadomości z zakresu słowotwórstwa.

W oparciu o teksty pisane i/lub słuchane, słuchacz pracuje nad poszerzeniem zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych.

Celem zajęć jest także rozwinięcie sprawności zastosowania nowo poznanego słownictwa w różnorodnych zdaniach i kontekstach, rozróżnianie stylu formalnego i nieformalnego w komunikacji pisemnej i ustnej (rejestry językowe).

Kurs przeznaczony dla osób znających język na poziomie elementarnym (A1/A1+).

Program kursu 

Proponowane zakresy tematyczne:

 1. Zakupy i konsumpcja (w sklepie, w kawiarni, w restauracji).
 2. Kuchnia, posiłki i żywność.
 3. Rodzina, przyjaciele i znajomi.
 4. Relacje prywatne i życie uczuciowe.
 5. Wygląd, osobowość i charakter.
 6. Kariera i aktywność zawodowa.
 7. Aktywność rekreacyjna: sport, rozrywka, turystyka.
 8. Środowisko naturalne, jego elementy oraz problemy i zagrożenia.
 9. Świat mediów i nowych technologii.
 10. Komunikacja, transport, pieniądze i bankowość.

Zajęcia są prowadzone na podstawie autorskiego programu zawierającego m.in. krótkie teksty, ćwiczenia słownikowe i tłumaczeniowe, itp.

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

W trakcie kursu słuchacze poprzez ćwiczenia praktyczne opanują i utrwalą zwroty i wyrażenia pozwalające im na swobodną komunikację, budowanie wypowiedzi ustnych i krótkich pisemnych, na interakcję z innymi mówiącymi po francusku (udzielanie i uzyskiwanie informacji).

Słuchacze będą w stanie zrozumieć wypowiedzi przeczytane (np. artykuł/ notatka prasowa, list prywatny, przepis kulinarny, opis osoby, miejsca i/lub wydarzeń, CV, itp.) i usłyszane o średnim stopniu trudności w wyżej wymienionych zakresach tematycznych.

Warunki ukończenia kursu

 • aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach;
 • bieżąca kontrola postępów w przyswajaniu materiału (ocenianie ciągłe).

 


Rezerwuj kurs: Parlons du monde autour de nous » (Pomówmy o świecie wokół nas)

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola