• Strefa języków
  Strefa języków

Doskonalenie znajomości słownictwa francuskiego od poziomu A1/A1+

Data rozpoczęcia:
Po zebraniu się grupy
Data zakończenia:
Po zebraniu się grupy
Ostatnia odsłona:
7. październik 2014
Kod:
9/JO
Odsłon:
4448
Cena:
290,00 PLN za kurs
Wykładowca:
mgr Ewa Parfieniuk

Opis

Liczba godzin dydaktycznych: 30

Założenia i cele ogólne kursu    

Kurs skierowany jest do osób, które nie uczyły się języka francuskiego, a chciałyby szybko i skutecznie opanować podstawowe zwroty i struktury językowe pozwalające na prostą komunikację (na poziomie A1) z klientem / turystą francuskojęzycznym w kontakcie formalnym, np. w hotelu, restauracji, barze, kawiarni. W ramach zajęć uczestnicy zdobywają praktyczną znajomość francuskiego, poznają terminologię i zwroty wymagane w pracy w turystyce, hotelarstwie i branży gastronomicznej.

Program kursu 

Zajęcia prowadzone będą po francusku i częściowo po polsku, na podstawie autorskiego programu zawierającego m.in. fragmenty nagrań, tzw. dokumenty autentyczne, foldery/ulotki, menu itd. oraz ćwiczenia utrwalające poznawane zwroty i słówka. Celem szkolenia jest poznanie branżowego słownictwa hotelarskiego i gastronomicznego.

Program kursu obejmuje m.in. następujące tematy/ zagadnienia:

 1. W recepcji I – rezerwacja telefoniczna (przyjmowanie, potwierdzanie, anulowanie, zmiany).
 2. W recepcji II – powitanie, przyjmowanie i lokowanie klienta w pokoju.
 3. Wyposażenia hotelu i pokoju hotelowego.
 4. Typy obiektów i usług hotelarskich.
 5. „Przepraszam, mamy problem … ” - najczęstsze problemy i ich rozwiązywanie, przyjmowanie reklamacji.
 6. Typowe stanowiska pracy w hotelu (zakresu czynności i obowiązków).
 7. W restauracji / kawiarni I – rezerwacja telefoniczna (przyjmowanie, potwierdzanie, anulowanie, zmiany).
 8. W restauracji / kawiarni II – karta dań/ win, menu (przedstawianie, opisywanie dań).
 9. Przyjmowanie zamówienia, płacenie rachunku i pożegnanie klienta.
 10. Białystok i okolice – ciekawostki i atrakcje turystyczne (wersja w języku francuskim i polskim).

Wiedza i umiejętności, które nabędą uczestnicy kursu

Słuchacze po ukończeniu kursu będą w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę jako instrument komunikacji w codziennej pracy w branży hotelarsko-gastronomicznej podczas przyjmowania i obsługi turysty francuskojęzycznego w recepcji, pokoju hotelowym, restauracji, barze, kawiarni.

Warunki ukończenia kursu

Aktywne i systematyczne uczestnictwo w zajęciach, bieżąca kontrola postępów w przyswajaniu materiału (ocenianie ciągłe).

 


Rezerwuj kurs: Doskonalenie znajomości słownictwa francuskiego od poziomu A1/A1+

Cena za kurs

Podstawowe Informacje

Dodatkowe Informacje

* Wymagane pola